Urbain Van De Poele

Kunst Op Maat ontstond in 2017 in het zog van Klassiek op Maat. Klassiek op Maat was het levenswerk van wijlen Urbain Van De Poele  die in zijn Krekenlandproject “Klassiek op maat” (1995-2016) al duidelijk de krijtlijnen uitzette in het Vlaamse cultuur-, vormings- en welzijnslandschap rond inclusie en participatie voor mensen met een geestelijke beperking. Kunst Op Maat wil de geestelijke erfenis van Urbain Van De Poele verder uitdragen en de ervaring en principes die hij gedurende vier decennia lang verzamelde laten culmineren in een Vlaams platform dat inclusie in kunst en cultuur bevordert. 

LinkedIn
LinkedIn
Share