Kunst op Maat  wil in Vlaanderen een operationeel platform bouwen met en voor alle mogelijke betrokken spelers: Welzijn en Zorg, Maatschappelijke Participatie, Cultuur, Onderwijs en Vorming. Via dat platform wil ze de organisatoren van kunst en cultuur aanmoedigen om de toegankelijkheid van hun respectieve aanbod naar mensen met een verstandelijke of psychische handicap te verbeteren. KOM wil ook aangepaste vormings- en begeleidingstrajecten voor de doelgroep ondersteunen en bevorderen via een centraal en gemeenschappelijk competentiecentrum. Op dit platform wordt expertise gedeeld en verspreid. Het platform faciliteert de samenwerking van alle actoren zonder zelf in hun plaats te treden. 

Inclusie

Inclusie is het fundament van de filosofie van Kunst Op Maat: Naast het recht op arbeid, ondersteuning, non-discriminatie, redelijke aanpassing en positieve actie hebben mensen met een beperking ook recht op gelijkwaardige kansen, rechten en plichten. 

De verantwoordelijkheid tot ‘aanpassing’ ligt niet alleen bij een groep met beperkingen, zoals bij integratie. Het is de maatschappij die zich aanpast en diversiteit als een meerwaarde ziet. Kunst op Maat wil de hindernissen voor participatie in, en de beleving van cultuur en kunst helpen verwijderen, zodat iedereen naar best vermogen kan deelnemen aan het maatschappelijk en culturele leven. Bij integratie is het de persoon met een handicap die zich in de maatschappij moet integreren. Bij inclusie doet ook de maatschappij inspanningen. Tweerichtingsverkeer dus: zo kan iemand met een verstandelijke, geestelijke of psychische handicap op dezelfde manier van kunst en cultuur genieten.

Verbondenheid

Inclusie is voor Kunst op Maat meer dan een modewoord. Het is een krachtig concept, een betonnen fundament voor een culturele maatschappij gestoeld op gelijke rechten. Inclusie is een filosofie, een manier van denken, een relationeel concept. Kunst en cultuur sociaal en emotioneel verbinden met mensen met een beperking; zodat ze erbij horen, zich omringd en welkom weten, maar zonder dat ze zich ingesloten, of anders voelen.

Engagement: onze partners, sponsors, vrijwilligers en donateurs zijn de ruggengraat van onze werking. Hun inzet en passie maar ook hun geloof in ons project zijn van vitaal belang.

Feedback: we willen iedereen zo frequent mogelijk op de hoogte houden over onze activiteiten.  Van waar komen we, waar staan we, wat gaat er nu gebeuren. Feedback is de stuwende kracht achter transparantie.

LinkedIn
LinkedIn
Share